linkedin
+

HC-M-MDi-SL

Hele systemet styres via et menybasert, brukervennlig styresystem der produktparametere, protokoller og produksjonsstatistikker fremgår. Dessuten vil normale ytelsesegenskaper for HC-M-MDi-SL naturligvis også fremgå (f.eks. sporbarhet, produktkompensasjon, e-veiing osv.). HC-M-MDi-SL forener avansert veieteknologi og metalldetektering i én enkelt kompakt enhet.

De høyteknologiske EMFR-veiecellene fra WIPOTEC garanterer optimale veieresultater takket være den beste tilgjengelige teknologien.