linkedin
+

SC-S MED LEKKASJEDETEKTERING

Røntgensystemet, som ikke har gardiner, tillater optimal håndtering av selv lange, smale beholdere i hastigheter på opptil 60 000 beholdere i timen.

SC-S-lekkasjedetekteringen er enkel å integrere i allerede etablerte fyllelinjer. Skannerne fra WIPOTEC-OCS er løsninger som tillater de høyeste hastigheter.

Avhengig av anvendelse er rejektfunksjonen integrert i maskinen til å utsortere defekte produkter til f.eks. et låsbart rejektsystem eller et utsorteringsbånd.

UTVALGTE TEKNISKE DATA