linkedin
+

Pharma

Den globale etterspørselen etter legemidler er konstant stigende og Multicheck har løsningen som oppfyller lovfestede krav til serialisering og aggregering som legemiddelprodusenter skal følge fra februar 2019.

Traceable Quality System

For at forbrukerne skal kunne få innsikt i om deres medisin er autorisert, må produkter i den farmasøytiske industrien ha en nøyaktig merking med identifikasjonsfunksjoner som distingverer produktene fra forfalskninger. Det er nettopp det vår Track & Trace sikrer. Med vår Track & Trace vil farmasøyter f.eks. klart og sikkert kunne identifisere produktene og spore transporten av samtlige pakker fra start til slutt. Sammen med en tamper-evident lukning skaper dette sikkerhet og tillit mellom forbruker og produsent.

Se produkter

FARMASØYTISKE METALLDETEKTORER

Multicheck tilbyr farmasøytiske metalldetektorer fra CEIA til å detektere fremmedlegemer effektivt, pålitelig og sikkert.

Se produkter

TABLET DEDUSTERS

Multicheck collaborates with Krämer AG from Switzerland, which for more than 40 years, have been trusted by the pharmaceutical industry for dusting, deburring and transporting tablets with the highest possible efficiency.

Se produkter