linkedin
+

Pharma

Traceable Quality System

For at forbrukerne skal kunne få innsikt i om deres medisin er autorisert, må produkter i den farmasøytiske industrien ha en nøyaktig merking med identifikasjonsfunksjoner som distingverer produktene fra forfalskninger. Det er nettopp det vår Track & Trace sikrer. Med vår Track & Trace vil farmasøyter f.eks. klart og sikkert kunne identifisere produktene og spore transporten av samtlige pakker fra start til slutt. Sammen med en tamper-evident lukning skaper dette sikkerhet og tillit mellom forbruker og produsent.

Se produkter

FARMASØYTISKE METALLDETEKTORER

Multicheck tilbyr farmasøytiske metalldetektorer fra CEIA til å detektere fremmedlegemer effektivt, pålitelig og sikkert.

Se produkter