linkedin
+

TABLET DEDUSTERS

Multicheck collaborates with Krämer AG from Switzerland, which for more than 40 years, have been trusted by the pharmaceutical industry for dusting, deburring and transporting tablets with the highest possible efficiency.

KD6010

Tablettavstøver med vår unike akselereringskontroll.
KD6010 er et høyst kvalifisert alternativ til andre dyrere avstøvere med reduserte brukerfunksjoner.

Se produkt

KD6015

Tablettavstøver med vår unike akselereringskontroll kombinert med metalldetektering fra CEIA.
KD6015 er et høyst kvalifisert alternativ til andre dyrere avstøvere med reduserte brukerfunksjoner.

Se produkt

KD7010

Tablettavstøver med ekstremt høy ytelse og den nyeste teknologien. Tabletter avstøves og transporteres med vår unike akselereringskontroll og helix på den mest forsiktige og sensitive måte.

Se produkt

KD7015

Tablettavstøver med ekstremt høy ytelse og den nyeste teknologien kombinert med metalldetektering fra CEIA.
Tabletter avstøves og transporteres med vår unike akselereringskontroll og helix på den mest forsiktige og sensitive måte.

Se produkt