linkedin
+

SPORBAR OG PROFESJONELL MÅLING AV MAGNETSEPARATORER

Magnetseparatorer finnes i mange ulike typer og utforminger i industrien. Men felles for dem alle er at magnetens styrke kan og bør måles med fastlagte intervaller for å sikre at magneten fortsatt fungerer optimalt.

EN KALIBRERT GAUSS-MÅLER SIKRER DE MEST NØYAKTIGE MÅLERESULTATER

Hos Multicheck tilbyr vi sporbar Gauss-måling på alle typer magnetseparatorer. Dermed vil dere alltid ha best mulig utgangspunkt for å finne eventuelle fremmedlegemer i deres produkter. Hvis vi konstaterer at det er feil på magneten, har vi et konstruktivt samarbeid med en av de ledende leverandørene på området som raskt og sikkert kan utbedre feilen eller levere en ny magnet. En Gauss-måling avsluttes alltid med vårt velkjente kalibreringssertifikat slik at du alltid har dokumentasjon og sporbarhet.