linkedin
+

Case

Danrice

Se case story fra Danrice, som med stor suksess bruker OCS x-ray til detektering i ris.

Se case

Case

HK Scan (Rose Poultry)

Se case story fra HK Scan (Rose Poultry), som har 15 kontrollveierlinjer med full datainnsamling fra Multicheck.

Se case