linkedin
+

HC-A-Multitrack

I push-over-varianten er EMFR-veiecellene fra WIPOTEC mekanisk utkoblet fra produkttransporten. Produktene skyves av en ”finger” (styrt og drevet ovenfra) på veieplattformen. Produkttransporten styres sentralt av ett enkelt servodrev til hele kontrollveieren (alle spor).

Ved bruk av push-over-metoden oppnår man minst mulig sporatskillelse og maksimal nøyaktighet. Multi-track-enhetene er spesialdesignede, utviklede og produserte for spesifikke krav, avhengig av påfyllingsenheten i drift og produktformene.