linkedin
+

HC-M-MDi

Hele systemet styres via et menybasert, brukervennlig styresystem der produktparametere, protokoller og produksjonsstatistikker fremgår. Dessuten vil normale ytelsesegenskaper for HC-M-MDi naturligvis også fremgå (f.eks. sporbarhet, produktkompensasjon, e-veiing osv.). HC-M-MDi forener avansert veieteknologi og metalldetektering i én enkelt kompakt enhet.