linkedin
+

SC-V

I tillegg til pålitelig detektering av fremmedlegemer garanterer SC-V også ensartede produkter med nøyaktig informasjon. Modellen utgjør et fremragende inspeksjonssystem som sikrer maksimal sikkerhet og forhindrer store omkostninger i forbindelse med produktforurensning og feil etiketter.

Modellen har det samme kjente og enkle brukergrensesnittet som vår kontrollveierlinje. Systemet kontrolleres via en 15” TFT-berøringsskjerm i farger med et panel som alltid viser det aktuelle bildet.

Med IP65-sertifisering er SC-V i rustfritt stål designet i en balkonglignende form med skrånende overflater som sammen med et C-formet produktkammer gjør rengjøringen enkel og rask. Modellen oppfyller selv de strengeste hygienekrav.