linkedin
+

TQS-BP

TQS-BP har et formatuavhengig transport- og avlesningssystem og kan motta pakken direkte fra pakkemaskinen eller få den ført inn manuelt. Maskinens intelligente kodebehandling med kamera sikrer optimal fleksibilitet, selv med eventuelle variasjoner i pakkegeometrier, og uansett om de pakkede buntene er omgitt av strekkfolie eller er krympefritt innpakket, kan de leses pålitelig og med stor nøyaktighet med et UV-kamera (ved tilvalg).

UTVALGTE TEKNISKE DATA