linkedin
+

TQS-CP-Bottle

Inspeksjonen skjer via en 360º kameramodul med sentral justering som fremmer den verktøyfrie justering av alle kameraer til flaskens respektive diameter.
Flaskeformede produkter transporteres inn i maskinen via en innføringsspindel. Merkinger av de tidligere serialiserte produktene identifiseres i en 360º-prosess.
Et uleselig eller feil serienummer utsorteres automatisk.
Når en kartong er full, kan operatøren påføre den automatisk printede etiketten på transportkassen og verifisere denne med den håndholdte skanneren.

UTVALGTE TEKNISKE DATA