linkedin
+

TQS-CP

Operatørene plasserer manuelt de pakkede enhetene lag på lag i transportkassen. Når hvert lag er avsluttet, tar det fullt integrerte kameraet, som er montert ovenfor, et bilde av hele laget. Kameraet beveger seg automatisk til den forhåndsinnstilte høyden for pakking for alltid å sikre korrekt fokusavstand. Når det definerte antallet lag og enheter er nådd, er aggregeringsnivået avsluttet og det genereres automatisk en etikett.

TQS-CP håndterer også det neste pakkenivået (f.eks. transportkasser på paller). Pakking på paller kan styres parallelt med den valgfrie TQS-MP-EXT.
Operatøren støttes av det integrerte displayet på den håndholdte skanneren.

UTVALGTE TEKNISKE DATA