linkedin
+

TQS-HC-A

De foldede eskene mottas fra innløpsbåndet over et perfekt synkronisert og justerbart toppbånd. Denne høye presisjonen på produkttransporten er fundamentet for en problemfri merking og endelig verifikasjon. Produkter med feil merking utsorteres til en separat, låsbar beholder foran veiebåndet. Produkter med feil vekt benytter en annen utsortering direkte etter veiebåndet. Takket være ConfigureFast sendes identiske printdata direkte til printeren og til kameraets programvare. Det er enkelt og hurtig å kontrollere alle systemkomponenter fra brukergrensesnittet og det er ikke nødvendig å veksle mellom programmer.

UTVALGTE TEKNISKE DATA